ERIKOISKOHTEET

Maalauksen voi toteuttaa hyvin monenlaisiin pintoihin ja tästä esimerkkinä toimii hyvin kuvan jalkaproteesi. Maalauspohjana on myös toiminut mm. jääkaapin ovi ja inva wc-koroke. Teen maalauksia käytännössä kaikkiin koviin pintoihin.